photo – Adrian Błachut
model – Magdalena Kostyszyn
makeup – Małgorzata Florków
style – Mateusz Kołtunowicz

chpd